Εταιρίες που συμμετέχουν
 • ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων-Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών / Διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας ελέγχου Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • ΕΛΕΠΑΠ Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων
 • ALMA - Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
 • Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
 • Παιδικά Χωριά SOS
 • "ΕΔΡΑ" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
 • Aegee Πειραια
 • ΑΝΙΜΑ Εταιρία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης ΑΝΙΜΑ
 • Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΜΚΟ
 • Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ)
 • Euronem (New Effective Media)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Κοσμάς ο Αιτωλός
 • Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής
 • Goethe Institut
 • StartUp Live Athens
 • Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας
 • Σύλλογος οικογένειας ΚΕ.Θ.Ε.Α. Στροφή
 • DAAD – Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 • Γερμανική Σχολή Αθηνών
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • "ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ", Σύλλογος Πνευματικής Ανάπτυξης Ελληνίδων
 • Ελληνική Εταιρία Προγεννητικής Αγωγής (Prenatal)
 • ΠΣΣΑΜΕΕ - Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων
 • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)
 • Cargo Plus / Supply Chain & Logistics
 • ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο
 • Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ΙΝ.ΦΥ.ΠΟ
 • Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
 • ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ) - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτ/κων (ΠΑΣΥΦ)
 • Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΕΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)
 • ΑΡΓΩΣ, ΠΟΚΟΙΣΠΕ
 • Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • B.E.S.T. Greece (Board of European Students of Technology)
 • ProjectYou
 • IFITT (International Federation for IT in Travel & Tourism)
 • Ash In Art
 • ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
 • Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Atlantis Engineering, Βαμβακάς Βιομ. Εξ., Festo Hellas, Green Air Energy
 • AIESEC Greece
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 • Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών
 • Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαιϊκή Συνεργασία
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων-Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών / Διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας ελέγχου Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 • ΕΛΕΠΑΠ Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων
 • ALMA - Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων
 • Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
 • Παιδικά Χωριά SOS
 • "ΕΔΡΑ" Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
 • Aegee Πειραια
 • ΑΝΙΜΑ Εταιρία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης ΑΝΙΜΑ
 • Κέντρο Ερευνών Ρίζες ΜΚΟ
 • Ελληνική Διπολική Οργάνωση (ΕΔΟ)
 • Euronem (New Effective Media)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Κοσμάς ο Αιτωλός
 • Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής
 • Goethe Institut
 • StartUp Live Athens
 • Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας
 • Σύλλογος οικογένειας ΚΕ.Θ.Ε.Α. Στροφή
 • DAAD – Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 • Γερμανική Σχολή Αθηνών
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • "ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ", Σύλλογος Πνευματικής Ανάπτυξης Ελληνίδων
 • Ελληνική Εταιρία Προγεννητικής Αγωγής (Prenatal)
 • ΠΣΣΑΜΕΕ - Πανελλήνιος Σύλλογος Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων
 • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)
 • Cargo Plus / Supply Chain & Logistics
 • ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο
 • Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ΙΝ.ΦΥ.ΠΟ
 • Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
 • ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ) - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φωτ/κων (ΠΑΣΥΦ)
 • Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΣΕΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)
 • ΑΡΓΩΣ, ΠΟΚΟΙΣΠΕ
 • Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • B.E.S.T. Greece (Board of European Students of Technology)
 • ProjectYou
 • IFITT (International Federation for IT in Travel & Tourism)
 • Ash In Art
 • ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων
 • Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Atlantis Engineering, Βαμβακάς Βιομ. Εξ., Festo Hellas, Green Air Energy
 • AIESEC Greece
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 • Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών
 • Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαιϊκή Συνεργασία