ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ, 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ATHENS LEDRA HOTEL - ΑΘΗΝΑ
Χώρος διεξαγωγής
Athens Ledra Hotel
115 Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα
Τηλ. +30 210 930 0000, Fax. +30 210 935 8603
www.athensledrahotel.com
contact@athensledrahotel.com

For more information: Athens Ledra Hotel

Μέγας Χορηγός
Χορηγοί
Με την συνεργασία
Με την υποστήριξη
Χορηγός επικοινωνίας
Συμμετέχοντες Οργανισμοί
Παράλληλες Εκδηλώσεις
Συνδιοργανωτές