ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ, 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ATHENS LEDRA HOTEL - ΑΘΗΝΑ
Χορηγοί
Μέγας χορηγός
Χορηγοί
Με την συνεργασία
Με την υποστήριξη
Χορηγός επικοινωνίας
Συνδιοργανωτές