Παρασκευή & Σάββατο, 21-22 Οκτωβρίου 2016
Athenaeum InterContinental Athens

Πολυσυνέδριο Capital & Vision


Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Εφημερίδα «Κεφάλαιο» και η πύλη Capital.gr θα διοργανώσουν το πολυσυνέδριο Capital + Vision 2016 στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens. Το πολυσυνέδριο Capital + Vision αποτελεί πλέον έναν θεσμό για το ελληνικό γίγνεσθαι. Αποτελείται από τον βασικό κορμό του συνεδρίου και από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, οι οποίες διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και από εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Στόχος του διήμερου συνεδρίου είναι η αναζήτηση συνεργιών και νέων συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας, της Γερμανίας και άλλων χωρών. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.

To θέμα του συνεδρίου Capital + Vision 2016 είναι: «Ανάπτυξη & Επενδύσεις δημιουργώντας προοπτικές για την Ελληνική Οικονομία».
Συνδιοργανωτές